wine-expert-logo.png
Projekat „Obuka za zanimanje Somelijer“

U okviru programa „E2E - Znanjem do posla“ pod pokroviteljstvom Švajcarske vladine Agencije za razvoj i saradnju - SDC uz podršku NIRAS GROUP i IP CONSULT, a u organizaciji WINE EXPERT Kragujevac kao vodećeg partnera i uz saradnju sa projektnim partnerima Asocijacija Somelijera Šumadije - ASŠ, SERSA, hotela "Kragujevac" i "Šumarice", restorana "Mustang", uspešno je završen Projekat „Obuka za zanimanje Somelijer“.

Realizacija projekta trajala je 6 meseci, a teoretska obuka i stručna praksa je završena 19.02.2018. polaganjem završnog ispita nakon čega je svih 12 polaznika uspešno položilo ispit i stekli su stručno zvanje "Somelijer" koje im je omogućilo da se zaposle kod projektnih partnera i drugih poslodavaca.

Galerija